O projekcie

W Polsce (wg danych GUS za rok 2019) jest 959 muzeów. Ich organizatorami są zarówno podmioty publiczne, jak np. jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa jak i niepubliczne, np. organizacje pozarządowe czy osoby prywatne. Muzeów prywatnych (niepublicznych) według różnych szacunków jest w Polsce od 200 do 600.

Jak wygląda ich działalność oraz zarządzanie nimi? Jaka jest ich sytuacja finansowa? Jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie ze strony publiczności? Jak muzea te planują i organizują swoją działalność? Jak zarządzają posiadanymi zbiorami i jak wygląda ich upublicznianie?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w ramach projektu „Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie”, który realizuję w 2021 roku, dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W projekcie tym planuję skierować ankietę do twórców i opiekunów muzeów prywatnych, a w dalszej części przeprowadzę wywiady z przedstawicielami wybranych muzeów, w których zapytam o organizacyjną stronę działania ich muzeów. W efekcie powstanie raport z badania, opis dobrych praktyk, a na stronie internetowej będę zamieszczać informacje o postępach jego realizacji. 

Pierwszym etapem projektu jest ankieta kierowana do właścicieli muzeów niepublicznych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Zarówno do muzeów działających zgodnie z ustawą jak i innych podmiotów prowadzących działalność muzealną (np. w formie działalności gospodarczej). Zawiera pytania dotyczące wybranych aspektów aktywności: zbiorów, promocji, edukacji, finansów.
Na końcu ankiety znajduje się prośba o podanie danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz. Jest to związane z drugim etapem badania, w którym autorka przewiduje przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami wybranych muzeów.
Poniżej znajduje się bezpośredni link do wypełnienia ankiety oraz formularz w formacie PDF.