Odwiedzone muzea

Drugi etap projektu, obejmujący wywiady z właścicielami muzeów, to okazja do poznania wielu ciekawych miejsc. Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia odwiedzonych muzeów i prezentowanych w nich wystaw. Ich wybór został dokonany w oparciu o kryterium dostępności (muzeum czynne, możliwe do odwiedzenia) oraz formy organizacyjnej (prowadzone prywatnie lub jako firma).