Agnieszka Szostak

Absolwentka studiów zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów Akademii Dziedzictwa. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – przygotowuje pracę na temat zarządzania strategicznego w polskich muzeach publicznych. 

W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Jako członkini komitetu organizacyjnego przygotowywała konferencję „Badania publiczności w instytucjach kultury” (2019) oraz „Badania w sektorze kultury” (2020). 

Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, po wygranej w konkursie o stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok. 

Pracuje w Muzeum Krakowa, gdzie koordynuje badania publiczności, zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii rozwoju oraz usprawnianiem procesów zarządzania.

Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz skarbnik w Stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury (IBOK).